Price Range
  Manufacturers
  Home > Products > Rehal > (RFX009) XL -REHAL BERTANGKAI GRADE A -KAYU GETAH- (2017)
  (RFX009) XL -REHAL BERTANGKAI GRADE A -KAYU GETAH- (2017)
  enlarge

  (RFX009) XL -REHAL BERTANGKAI GRADE A -KAYU GETAH- (2017)

  Add to Compare
  RM50.30  
  Item details
  SKU: 9555759800582
  Weight: 1 kg, 890 grams
  Stock: Stock available


  ISBN: 9555759800582
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  NOTE
  Panjang: Ukuran panjang permukaan rehal.
  Lebar: Ukuran lebar permukaan rehal.
  Tinggi: Ukuran berdasarkan ketinggian kedudukan rehal semasa dibuka.