e-commerce by webshaper
More information on product
Home > Products > Kesihatan > Fungsi Otak Dan Hubungannya Dengan Penyakit
 Fungsi Otak Dan Hubungannya Dengan Penyakit
enlarge

Fungsi Otak Dan Hubungannya Dengan Penyakit

Add to Compare
RM  16.00  14.40  
Item details
SKU: 9789670268699
Weight: 240 grams
Stock: Stock available


vs_product_id: 85341
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

Otak adalah salah satu organ utama dalam struktur tubuh badan manusia. Ia merupakan pusat kawalan utama untuk badan. Tanpanya badan dan anggota, badan yang lain tidak akan berfungsi dengan, sempurna.


Apa pula hubungan otak dengan penyakit? Otak adalah pusat pengumpulan dan pemprosesan maklumat, yang mana ia akan menghantar isyarat kepada organ atau anggota tubuh badan yang lain untuk memberi reaksi dan tindak balas. Tanda-tanda yang dihantar oleh otak kepada bahagian tubuh dapat memberikan tindak balas tubuh badan terhadap penyakit.

Buku ini menghuraikan lebih mendalam berkkenaan fungsi otak dan tindak balasnya tubuh badan terhadap penyakit. Semoga dengan penjelasan yang diberikan dapat memberikan penjelasan dan menjadi tip untuk kita ke arah hidup yang lebih sihat dan bahagia.