e-commerce by webshaper
More information on product
Home > Products > Kesihatan > Sayuran 2: Khasiat Makanan & Ubatan
Sayuran 2: Khasiat Makanan & Ubatan
enlarge

Sayuran 2: Khasiat Makanan & Ubatan

Add to Compare
RM  38.00  34.20  
Item details
SKU: 9789676124265
Weight: 390 grams
Stock: Stock available


vs_product_id: 75790
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

Info Buku

Judul ini merupakan lanjutan daripada buku Sayuran yang terdahulu. Sebanyak 56 lagi jenis sayur yang bermanfaat bagi kesihatan dan kehidupan diketengahkan menerusi buku kedua ini.
Selain mengetengahkan khasiat makanan dan ubatan, buku ini turut menampilkan nama vernakular dan botani, kaedah penanaman , kandungan, serta jenis penyakit dan perosak. Gambar foto yang berwarna-warni disediakan agar para pembaca mudah mengecam setiap jenis sayur.