e-commerce by webshaper
More information on product
Home > Products > Agama > Etika Belajar & Mengajar Al-Quran
 Etika Belajar & Mengajar Al-Quran
enlarge

Etika Belajar & Mengajar Al-Quran

Add to Compare
RM  18.00  16.20  
Item details
SKU: 78600489
Weight: 230 grams
Stock: Out of stock


vs_product_id: 72654
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

Info Buku

Dalam melalui kehidupan seharian, seorang muslim harus meluangkan masanya untuk bersama Kitabullah, dengan menjaga adab-adab dan etika yang diajarkan Islam semasa berinteraksi dengan wahyu Allah. Sebahagian daripada adab dan etika tersebut dipaparkan dalam ringkasan karya Imam Nawawi r.a. ini, disamping itu ditambah pula dengan beberapa buah fikiran bernas yang terdapat dalam Bab Sepuluh, di akhir Kitab ini, yang diambil daripada beberapa sumber rujukan.